Etik för samhällsvetare - en etisk kod med fallbeskrivningar

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Individ & samhälle, Akademikerförbundet SSR 2011 Sverige, Stockholm, Danmark 158 sidor. 18 cm 978-91-979508-0-0