Etik i personalarbetet - etisk kod för personalvetare

Författare
(Erik Blennberger ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet SSR 2013 Sverige, Stockholm 18 sidor.