Etik i socialt arbete - etisk kod för socialarbetare

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet SSR 2014 Sverige, Stockholm 22 sidor.