Etik, moral och mening - en introduktion till studiet av etik

Författare
Olof Franck
(Olof Franck foto: Thomas Wester ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Runa, Team offset 1993 Sverige, Stockholm, Malmö 126 sidor. ill. 22 cm