Etik och ledarskap - Etisk kod för chefer

För första gången finns nu en utarbetad etisk kod för chefer. Den här boken är den första etiska koden i Sverige som särskilt vänder sig till chefer. Boken tar upp etiska problem och klargör etiska värden och normer för arbetet som chef inom olika samhällssektorer och branscher samt på olika nivåer i en organisation.

Författare
Erik Blennberger
Genre
Management, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber AB 2012 Sverige 79 sidor. 978-91-47-10848-0
Liber i samarbete med Svensk chefsförening, Kristianstads boktr. 2007 Sverige, Malmö, Kristianstad 80 sidor. 22 cm 978-91-47-08852-2