Etikdidaktik - grundbok om etikundervisning i teori och praktik

Författare
Olof Franck
(Olof Franck, Malin Löfstedt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Holmberg 2015 Sverige, Lund, Malmö 183 sidor. 23 cm 978-91-44-07975-2