Etiska perspektiv inom arkeologin - studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor

Författare
(Elisabeth Iregren och Kristina Jennbert (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Media-tryck 2015 Sverige, Lund, Lund 327 sidor. 22 cm 978-91-89578-61-6
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2015 Sverige, Lund 327 sidor. (PDF) ill. 22 cm 978-91-87833-35-9