Etnisk mångfald inom svensk elitidrott - om förändring över tid och en nulägesanalys

Författare
Jesper Fundberg
(Jesper Fundberg, Lars Lagergren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksidrottsförbundet 2010 Sverige, Stockholm 42 sidor. 978-91-86543-03-7