Ett är nödvändigt - avskedspredikan i Hardemo kyrka på 15 sönd, efter trefaldighet den 25 september 1938

Författare
Ragnar Redelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1938 Sverige, Örebro 22 sidor.