Ett äventyr i Söderhavet

Författare
Louis Becke
(Övers. från engelskan av Oscar Nachman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saxon & Lindström 1933 Sverige, Stockholm 192s