Ett 1600-talsskepp vid Svindersviks gård - arkeologisk förundersökning, RAÄ Nacka 275 och RAÄ Nacka 277, fastighet: Sicklaön 90:1, Nacka kommun, Stockholms län, Södermanland

Författare
Jim Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska museet 2016 Sverige, Stockholm 15 sidor. : ill.