Ett 4-faldigt leverne - snitt ur samtiden i fyra svenska orter

Författare
Allan Lundberg
(Penna: Allan Lundberg kamera: Svante Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 232 sidor. ill.