Ett Stockholmsbesök på Kristinas tid

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1941 Sverige, Stockholm s. 93-106 ill.