Ett anstötligt liv 3

Författare
Joakim Lindengren
(Joakim Lindengren.)
Genre
Serier och skämtteckningar, Skönlitteratur, Tecknade serier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kartago 2015 Sverige, Stockholm, Lettland 62 sidor. ill. 28 cm 978-91-7515-099-4