Ett arbetsmarknadsperspektiv på sjukvårdens framtida struktur - PM

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NUTEK 1997 Sverige, Stockholm 30 sidor.