Ett barn försvinner

Författare
Mikael Eek, pseud. för Ole Blegel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1971 Sverige, Stockholm 155 sidor.