Ett bidrag till kännedomen om Värends härads rätt och Bländasägnen

Författare
Eric Elgqvist
(Eric Elgqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nya Växjöbladets boktryckeri A.-B. 1927 Sverige, Växjö 10 sidor.