Ett brandskadat golv i Ramnäs kyrka - en kompletterande undersökning : antikvarisk kontroll : Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2007 Sverige, Västerås 5 sidor. ill. 978-91-85741-07-6