Ett byggnadsarbete i Törunda, Munktorp - antikvarisk kontroll samt förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 72, Törunda 1:16, Munktorp, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu Anttila)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 7 sidor.