Ett delat Sverige? - om skillnader i livsvillkor, värderingar och åsikter mellan stad och land

Författare
Richard Öhrvall
(Richard Öhrvall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, LIU-tryck 2023 Sverige, Norrköping, Linköping 46 sidor 24 cm 978-91-8075-490-3
Linköping University Electronic Press 2023 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (46 sidor) illustrationer 978-91-8075-491-0