Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning

Författare
(Christofer Edling & Fredrik Liljeros (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2022 Sverige, Stockholm 247 sidor 978-91-47-14343-6