Ett ekologiskt synsätt i översiktlig planering - erfarenheter och slutsatser

Författare
(Hans Bjur (red) ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Spångberg 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 138 sidor. kartor 25 cm