Ett, ett, ett - dagboksblad funna och utgivna

Författare
Sivar Arnér
(Sivar Arnér.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 256 sidor.
Schildt 1964 Finland, Helsingfors 257 sidor.
Saga Egmont nnnn 256 sidor. 978-87-26-41345-8