Ett evigt förbund - festskrift till pastor Sten Nilsson 90 år

Författare
Sten Nilsson
(Sten Nilsson urval av texter: Anders Gerdmar ....)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livets ords förlag 2005 Sverige, Uppsala, Finland 403 sidor. 24 cm 1 CD