Ett färgrikt sekel - Svenska målareförbundet 100 år

Författare
Erland Boëthius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb. 1987 Sverige, Stockholm 520 sidor. (520 sidor.) : ill. 25 cm 970887-4-9 (Invalid)