Ett fasansfullt gömställe. Roman

Författare
Anna Katharine Green
(Öfv. från eng. af R. E. M.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Envall & Kull 1891 Sverige, Malmö 144 sidor.
Polheimer 1891 Sverige, Malmö 141 sidor.