Ett fasansfullt gömställe - roman

Författare
Anna Katharine Green
(Af Anna Katharine Green öfversättning från engelskan af R.E.M.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Polheimer 1891 Sverige, Malmö 141 sidor.