Ett flygande massbröllop

Författare
Leif Holmstrand
(Leif Holmstrand.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Holmstrand böcker, Publit distributör, Holmberg 2014 Sverige, Malmö, Stockholm, Malmö [152] sidor. 20 cm 978-91-7609-457-0