Ett gåtfullt folk från ett främmande land - barn och ungdomar i 1700-talets Stockholm

Författare
Susanna Hedenborg
(Susanna Hedenborg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Ekonomisk-historiska inst. 1995 Sverige, Stockholm 112 sidor. tab.