Ett hemlighetsfullt försvinnande

Författare
Anna Katharine Green
(Övers. av Oscar Nachman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Holmquist 1914 Sverige, Stockholm 143 sidor.