"Ett hus med hjärta"

Författare
(Fotografer: Per B Adolphson ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms konserthusstift., Arkpressen 1996 Sverige, Stockholm, Västerås 20 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm