Ett jakthorn ur Karl IX:s rustkammare

Författare
Åke Meyerson
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren 1937 Sverige, Stockholm s. 7-10 : ill.