Ett kabelschakt i Arboga - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Arboga 34:1, Strandvägen, kv. Skolstugan, Arboga stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2011 Sverige, Västerås 4 sidor. : ill. 978-91-7453-070-4
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2009 Sverige, Västerås 4 sidor. 978-91-86255-67-1