Ett kabelschakt i Erikslund - : antikvarisk kontroll : RAÄ 114, 116, Västerås 4:85, Skerike socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu Anttila.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2003? Sverige, Västerås 4 sidor. ill.