Ett kabelschakt i Källgatan - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Norra Källgatan, Västerås stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås 4 sidor. : ill.