Ett kabelschakt i Margaringatan, Arboga - antikvarisk kontroll : Arboga 34:1, kv Svärdfejaren och kv Engelbrekt, Arboga stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2009 Sverige, Västerås 4 sidor. 978-91-86255-67-1