Ett kabelschakt i Sör Hårsbäck - antikvarisk kontroll : RAÄ 25 : Sör Hårsbäck 1:22, Västerlövsta socken, Uppland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu Anttila.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås [2] bl, 4 sidor. ill.