Ett klosteräventyr

Författare
Olof Enckell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1930 Sverige, Stockholm 197s
Söderström 1930 Finland, Helsingfors 197 sidor.