Ett kortt tal om de utwalda siälars glädie, ok de fördömda siälars plågor

Författare
Peter Warnmark
(Rijm-wjs framfördt af Petter Olufson Warnmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1686 Sverige, Stockholm (4) 11 (1) sidor. 4:o