Ett kulturlyft för Sverige - tankar om konst och kulturpolitik

Författare
Carl Tham
(Carl Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjalmarson & Högberg, Scandbook 2013 Sverige, Stockholm, Falun 91 sidor. 18 cm 978-91-7224-177-0
Arbetarrörelsens tankesmedja 2010 Sverige, Stockholm 31 sidor.