Ett läroverksbibliotek för hundra år sedan

Författare
Svante Hedin
(Svante Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Hedin, Post & tryck, Gotlands kommun 1997 Sverige, Visby, Visby 31 sidor. 23 cm