Ett led i en långsiktig process - forskningscirklar vid en grundskola

Författare
Eva Siljehag
(Eva Siljehag, Gunilla Härnsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för specialpedagogik, Lärarhögskolan 1998 Sverige, Stockholm 58 sidor.