Ett ledningsschakt vid Simanbo - en delsträcka av huvudvattenledningen Örsingbo-Sala : antikvarisk kontroll : RAÄ 155, 157, 158, 159, 160, 185, Åkersbo, Sjöbo, Skinnarbo, Gullvalla, Simanbo, Östanbäck, Kila socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu Anttila.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås [2] sidor., 4 sidor. ill.