Ett litet memorial i några små reglar, som sedan i the följande versar sångwis förklaras, efter theras numer; upsatt, på begäran, i synnerhet til theras tienst, som, efter förutgångne wederbörlige förhör, wilja, i Carlshamns och Asarums - församlingar, förste gången, begå herrans heliga nattward. Carlscrona, tryckt åhr 1765. Amiralitetstryckeriet.

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1765 Sverige, Karlskrona [08 sidor. 8:o.