Ett liv i Herrens tjänst - "mina livserfarenheter" : Britta Karlssons erfarenheter som bibelarbetare och pastorsfru

Författare
Britta Karlsson
(Text: Britta Karlsson.)
Genre
Biografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinaviska bokförlaget / Historiskt arkiv för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige, Örebro universitet 2011 Sverige, Gävle, Örebro 122 sidor. ill. 21 cm 978-91-7256-255-4