Ett nytt Sverige håller på att födas - om SACO:s syn på Sveriges framtidsfrågor

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO 1999 Sverige, Stockholm 28 sidor.