Ett par händer

Författare
Monica Dickens
(Till svenska av Ellen Berg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1940 Sverige, Stockholm 309 sidor.