Ett rationaliseringsförsök i Göteborg

Författare
Mejse Jacobsson
(Mejse Jacobsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Stockholm 24 sidor. ill.