Ett rettsinnigt Gudz barns bedie-timar, om hwad för nödwendiga ting thet sin herra Gud bedia skal, så lenge thet hafwer sitt wandringslopp i thenna werldens tåre-dahl; til sin siäls och alla gudfruchtiga siälars ro och förnöijelse framstelte - och vti dagsliuset meddelte, igenom Gudz ordz owerdiga tienare ... Peter Ol. Warnmarck. Skara, tryckt hos directeuren Herman Arnold Moeller, kongl. priv. boktr. år 1750

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1750 Sverige, Skara 120 sidor. 12:o(avl.).