"Ett skenäktenskap?" - en studie av grundskollärarutbildningen i Linköping, årskull -88, inriktning 1-7 : delrapport september 1992

Författare
Jan-Anders Hedenquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildnings- och forskningsnämnden, Univ. 1992 Sverige, Linköping 92 sidor.